Co profese obnáší

Mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách, seřizování, údržbě a obsluze výrobků a zařízení měření, regulace a automatizace technologických procesů.

Co musím umět

 • Poskytování předlékařské první pomoci
 • Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci
 • Vyhotovování záznamů a dokumentace
 • Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení
 • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro činnost na elektrickém zařízení
 • Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot
 • Orientace v problematice ochrany životního prostředí
 • Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice
 • Kontrola a provádění funkčních zkoušek automatizační a regulační techniky a systémů
 • Měření stavu logických obvodů
 • Diagnostikování poruch automatizační a regulační techniky a systémů
 • Sestavování, montáž, zapojování a oživování řídicích obvodů, ovládacích prvků a dalších komponent automatizační a regulační techniky a systémů
 • Údržba a opravy řídicích obvodů, ovládacích prvků a dalších komponent automatizační a regulační techniky a systémů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná