Co profese obnáší

Ekolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který řídí a kontroluje činnost příslušných úseků životního prostředí a zajišťuje metodickou a konzultační činnost v oblasti enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty, včetně posuzování vlivů na životní prostředí.

Co musím umět

 • Zpracovávání koncepce politiky životního prostředí v daném území, v rámci řízení a kontroly činnosti příslušného úseku životního prostředí v působnosti samosprávního úřadu
 • Zpracovávání koncepčních materiálů v příslušné oblasti životního prostředí pro samosprávní orgány kraje
 • Posuzování příslušných podkladů pro rozhodování o odvoláních do rozhodnutí pověřených úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, v rámci zabezpečování činností na úseku životního prostředí v působnosti samosprávního úřadu
 • Provádění kontroly na úseku životního prostředí v rozsahu stanoveném zákonnou normou, v rámci řízení a kontroly činnosti v této oblasti, v působnosti samosprávního úřadu
 • Posuzování příslušných podkladů pro povolování výjimek na úseku životního prostředí, v rámci řízení a kontroly činností v této oblasti, spadajících do působnosti samosprávního úřadu
 • Zpracovávání prognózních materiálů v oblasti životního prostředí pro orgány kraje, v rámci řízení a kontroly činnosti příslušného úseku životního prostředí v působnosti samosprávního úřadu
 • Vyřizování podnětů, petic, stížností a oznámení občanů v oblasti životního prostředí, v rámci řízení a kontroly činnosti příslušného úseku v působnosti samosprávního úřadu
 • Zabezpečování osvětové, výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti ochrany životního prostředí, v rámci řízení a kontroly činnosti příslušného úseku životního prostředí v působnosti samosprávního úřadu
 • Řízení výkonu státní správy na příslušném úseku životního prostředí, v rozsahu působnosti odboru nebo oddělení samosprávního úřadu
 • Koordinování spolupráce se zaměstnavateli, orgány státní správy a dalšími institucemi při řešení problémů na úseku životního prostředí v působnosti samosprávního úřadu
 • Koordinování regionálních systémů ochrany životního prostředí, v rámci řízení a kontroly činnosti příslušného úseku životního prostředí v působnosti samosprávního úřadu

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná