Co profese obnáší

Důlní měřič provádí základní měřické práce v dole a na povrchu dolu.

Co musím umět

  • Orientace v podkladech pro provádění základních měřických prací v dole a na povrchu dolu
  • Zpracování a příprava podkladů pro stanovení ochranných pilířů povrchových a hlubinných dolů v rámci provádění základních měřických prací
  • Měření a provádění indikace důlních větrů na důlních pracovištích v rámci provádění důlně měřických prací
  • Provádění měřických prací při kontrole dodržování postupu důlních děl v blízkosti ochranných pilířů, hranic důlního pole a nebezpečných pásem apod.
  • Provádění měřických prací při kontrole dodržování směru, nivelety a kvality provedených prací v důlních dílech
  • Provádění měřických prací v dole a na povrchu dolu, zaměřování důlních polygonových pořadů, povrchová situační a výšková měření apod.
  • Vyplňování a vedení předepsané dokumentace v rámci provádění základních měřických prací v dole a na povrchu dolu

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná