Co profese obnáší

Dřevařský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v dřevařské a nábytkářské výrobě.

Co musím umět

 • Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v dřevařské a nábytkářské výrobě
 • Orientace v normách a v technických podkladech v dřevařské a nábytkářské výrobě
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v dřevařské výrobě
 • Kontrola plnění operativních plánů dřevařské a nábytkářské výroby
 • Vedení provozní dokumentace dřevařské a nábytkářské výroby
 • Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v dřevařské výrobě
 • Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro dřevařskou a nábytkářskou výrobu
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v dřevařské a nábytkářské výrobě
 • Řízení technologického úseku dřevařské výroby
 • Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích dřevařské a nábytkářské výroby
 • Sestavování operativních plánů dřevařské a nábytkářské výroby

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná