Co profese obnáší

Dramaturg sestavuje návrhy dramaturgických plánů, provádí výběr děl a spolupracuje s autory a inscenátory při jejich realizaci.

Co musím umět

  • Posuzování scénářů jako celku z hlediska možností jevištního ztvárnění
  • Spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce divadelní hry a podoby scén
  • Sestavování návrhů dramaturgických plánů a umělecké koncepce v divadlech
  • Propočítávání finanční náročnosti dramatických děl z hlediska pronájmů materiálů a autorských práv
  • Umělecké hodnocení dramatických děl
  • Spolupráce s autory, skladateli a překladateli při realizaci dramatických děl
  • Kontrola textů pro titulkovací zařízení
  • Tvorba tiskovin k dramatickým dílům
  • Autorské úpravy dramatických textů a libret

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná