Co profese obnáší

Dozorčí železniční přepravy řídí a zabezpečuje přepravní činnosti osobní železniční stanice, nákladového obvodu nebo přiděleného pracoviště.

Co musím umět

 • Orientace v dokumentaci železniční přepravy
 • Sjednávání podmínek smluv v oblasti železniční přepravy a uzavírání těchto smluv
 • Kontrola dodržování přepravních podmínek na železnici
 • Orientace v dokumentaci vlakových souprav
 • Organizování přepravní služby v železniční stanici
 • Vedení dokumentace v železniční přepravě
 • Rozbor vývoje tržeb a nákladů v železniční dopravě a přepravě
 • Rozbor závad a problémů v železniční přepravě
 • Plánování a příprava průzkumu trhu v oblasti železniční přepravy
 • Vyhodnocování průzkumu trhu v oblasti železniční přepravy
 • Vyřizování operativních záležitostí a problémů v železniční přepravě
 • Posuzování vlivu železničního provozu na životní prostředí

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná