Co profese obnáší

Dlaždič provádí pokládání dlažebních a asfaltových povrchů.

Co musím umět

 • Nakládání s odpady
 • Dodržování BOZP, PO a hygieny práce
 • Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení malé mechanizace a manipulačních prostředků pro dlaždičské práce
 • Zhotovování a úprava podkladu pod dlažby
 • Orientace ve stavební dokumentaci a dokumentaci dlaždičských prací, čtení prováděcích výkresů dlažeb
 • Návrh pracovního postupu a volba technologických podmínek pro provádění dlažeb z lomového kamene při úpravách koryt vodních toků, jezů a výtoků z přehrad
 • Měření a vytyčování délek, výšek a směrů při provádění dlažeb
 • Provádění přípravných prací pro strojní kladení betonových dlažeb
 • Bourání dlažeb a obrubníků
 • Provádění dlažeb parkovišť a odstavných ploch
 • Orientace v konstrukčním řešení dlážděných chodníků a vozovek
 • Spárování dlažeb maltou a jinými materiály
 • Návrh pracovního postupu a volba technologických podmínek pro kladení a opravy chodníkových a vozovkových dlažeb z kamenných, betonových a jiných materiálů
 • Ruční sekání, řezání a úprava přírodních kamenů, cihelných a betonových desek, kostek a jiných materiálů pro provádění dlažeb
 • Provádění a opravy kamenných a betonových chodníkových a vozovkových dlažeb včetně lemování
 • Provádění a opravy dlažeb z lomového kamene při úpravách koryt vodních toků, jezů a výtoků z přehrad
 • Provádění dlažeb schodů, přejezdů, kolejí pouliční dráhy, odvodňovacích rigolů a dlažeb ze zatravňovacích tvárnic
 • Provádění dlažeb svahů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná