Co profese obnáší

Disponent vzniku pojištění stanovuje pojistné sazby, pojistné podmínky a typy pojistných produktů, provádí metodickou a kontrolní činnost.

Co musím umět

  • Vedení požadovaných evidencí a dokumentací
  • Orientace v právních a ostatních předpisech souvisejících s pojištěním
  • Orientace na pojistném trhu a v nabídce produktů konkurenčních institucí
  • Formulování pojistných podmínek, obsahu pojistných smluv a sazebníků produktů
  • Určování technologických postupů agendy vzniku a správy pojištění
  • Navrhování individuálních programů pojistné ochrany pro specifického zákazníka
  • Zadávání nových pojistných produktů k programování do provozu pojišťovny
  • Poskytování konzultační a poradenské činnosti
  • Posuzování přijatelnosti pojistných rizik

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná