Co profese obnáší

Dispečer strojírenské výroby provádí řízení strojírenské výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Co musím umět

  • Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení
  • Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností ve strojírenské výrobě
  • Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve strojírenské výrobě
  • Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích strojírenské výroby
  • Sestavování operativních plánů strojírenské výroby
  • Dispečerské řízení strojírenské výroby
  • Vedení provozní dokumentace strojírenské výroby
  • Kontrola plnění operativních plánů strojírenské výroby
  • Stanovování výrobních zařízení pro strojírenskou výrobu

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná