Co profese obnáší

Dispečer důlní výroby koordinuje zajišťování výroby a dopravy v organizaci provádějící hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Co musím umět

  • Vedení provozní a technické dokumentace
  • Sledování a kontrola průběhu výroby a dopravy
  • Organizování likvidací havárií podle pokynů inspekční služby nebo vedoucího likvidace havárie
  • Samostatné dispečerské řízení a operativní zajišťování výroby na jednotlivých pracovištích
  • Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií
  • Koordinace činnosti jednotlivých důlních pracovišť a pracovních čet

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná