Co profese obnáší

Dezinfektor ve službách provádí pomocí dezinfekčních přípravků dezinfekci ve zdravotnických, zemědělských a potravinářských provozech i v komunální hygieně.

Co musím umět

 • Provádění dezinfekce vodních zdrojů
 • Dezinfekce ploch podle sanitačních plánů a čištění dle postupů v systému kritických bodů HACCP
 • Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení
 • Provádění dezinfekce v potravinářských provozech
 • Orientace v etiketách dezinfekčních přípravků
 • Volba vhodné techniky a technologického postupu mechanické očisty prostorů
 • Výběr vhodného čisticího prostředku pro daný účel mechanického čištění
 • Volba techniky a technologického postupu pro provedení dezinfekce v objektu
 • Výběr vhodného dezinfekčního prostředku pro daný účel požadované dezinfekce
 • Dezinfekce otřením, posypem, ponořením, aplikací postřiku, aerosolu nebo pěny
 • Provádění dezinfekce v hospodářských objektech
 • Obsluha různých druhů konvenčních aplikátorů dezinfekčních přípravků
 • Seřizování, ošetřování a údržba různých druhů aplikátorů dezinfekčních přípravků
 • Vymezení dezinfikovaného prostoru

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná