Co profese obnáší

Designer výrobků navrhuje a vytváří nové tvary jednodušších průmyslových výrobků nebo částí složitých výrobků podle daných postupů nebo podle sjednaných podmínek.

Co musím umět

  • Zpracovávání podkladů pro tvorbu velkoobchodních cen průmyslových výrobků s nově navrženým designem
  • Kontrola dodržování technologických postupů při výrobě průmyslových výrobků s nově navrženým designem
  • Navrhování tvarů a vzorů jednodušších průmyslových výrobků nebo částí složitých výrobků dle typizovaných postupů nebo podmínek sjednaných se zákazníkem
  • Vedení dokumentace o navrhování a vytváření modelů nových tvarů průmyslových výrobků nebo jejich částí
  • Sledování výtvarných trendů v oblasti designu průmyslových výrobků, sledování využívání nových a efektivních materiálů
  • Sestavování a vytváření modelů průmyslových výrobků dle typizovaných postupů nebo podmínek sjednaných se zákazníkem
  • Spolupráce s výrobci a zákazníky při realizaci návrhů designu průmyslových výrobků v etapě vývoje a výroby
  • Spolupráce s výrobci při vytváření koncepce rozvoje designu a při stanovování technických podmínek výroby výrobků

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná