Co profese obnáší

Deratizér pomocí chemických a fyzikálních metod a přípravků potlačuje škodlivé organizmy, likviduje přenašeče původců infekčních onemocnění, epidemiologicky a epizootologicky významné, škodlivé či obtížné členovce, hlodavce a další živočichy.

Co musím umět

 • Orientace v bionomii a rozmnožování škodlivých a epidemiologicky a epizootologicky významných členovců
 • Orientace v bionomii a rozmnožování škodlivých a epidemiologicky a epizootologicky významných obratlovců
 • Ničení plevelných, zplanělých či náletových rostlin na pozemcích nezemědělského charakteru
 • Orientace v zákonech, nařízeních a metodikách, které se vztahují k potlačování škůdců
 • Příprava a organizace fumigace, hermetizace (utěsnění) a její kontrola
 • Zajištění ochrany zdraví a životního prostředí při fumigaci
 • Provádění fumigace kyanovodíkem
 • Provádění fumigace fosforovodíkem
 • Provádění fumigace sulfurylfluoridem
 • Používání metod řízených atmosfér
 • Hubení a potlačování výskytu synantropních členovců bez použití biocidních a pesticidních přípravků klasifikovaných jako toxické a vysoce toxické
 • Hubení a potlačování výskytu synantropních hlodavců a dalších obratlovců bez použití biocidních a pesticidních přípravků klasifikovaných jako toxické či vysoce toxické
 • Zabezpečení stavebních konstrukcí a dřeva před škodlivými biotickými činiteli
 • Zabezpečení budov před ptactvem
 • Orientace v biologii škůdců ve vztahu ke smrtícímu účinku fumigantů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná