Co profese obnáší

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Dentální hygienista provádí odbornou ošetřovatelskou péči v oblasti stomatologie na úseku lůžkové a ambulantní péče.

Co musím umět

  • Příprava dokumentace o pacientech v oblasti stomatologie
  • Provádění vyšetření ústní dutiny
  • Diagnostikace patologii parodontu
  • Vedení záznamů o vyšetřeních a provedených úkonech, popř. dalších požadovaných evidencí v oblasti dentální hygieny
  • Provádění nácviku postupů a technik ústní hygieny s jednotlivými pacienty
  • Vykonávání individuální i kolektivní zdravotně-výchovné činnosti v oblasti prevence zubního kazu, parodontopatií či ortodontických anomálií s důrazem na racionální výživu
  • Provádění jednodušších úkonů spojených s léčbou ústní dutiny a chrupu, jako např. odborné čištění zubů včetně odstraňování zubního plaku a kamene, odstraňování retenčních míst plaku apod.
  • Provádění jednodušších úprav povrchu výplní a ostrých a přečnívajících hran protetických prací, zhotovování otisků chrupu, popř. provádění dalších kosmetických úprav chrupu dle pokynů lékaře

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná