Co profese obnáší

Dekoratér keramiky zdobí keramické výrobky různými dekoračními technikami.

Co musím umět

  • Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky
  • Obsluha zařízení a linek pro dekorování keramických výrobků
  • Volba postupu práce, dekoračních materiálů a pomůcek pro dekorování keramiky
  • Zdobení keramických výrobků stříkáním, tiskem, sítotiskem, razítkováním
  • Posuzování kvality provedených dekorací na keramických výrobcích
  • Ruční malba štětcem a dalšími technikami
  • Výpal dekorovaných výrobků
  • Příprava glazur, engob, barev a ostatního dekoračního materiálu

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná