Co profese obnáší

Dealer provádí zajišťování složitých obchodů a speciálních obchodních operací na finančních trzích.

Co musím umět

  • Zpracovávání statistických výkazů a předepsané evidence (dle požadavků ČNB i příslušného peněžního ústavu)
  • Poskytování informací o pohybech na finančních trzích
  • Navrhování krátkodobé strategie pro aktivní portfolio banky nebo pro svěřenou část tohoto portfolia
  • Zpracovávání metodických materiálů a pracovních postupů s cílem dosáhnout jednotného a efektivního postupu při realizaci obchodů na finančních trzích
  • Kontrola průběhu uzavřených obchodů
  • Posuzování výsledků analýz finančních trhů a dalších skutečností ovlivňujících situaci na finančních trzích
  • Projednávání složitých obchodů s představiteli tuzemských a zahraničních bank, popř. s jinými klienty banky
  • Nákup a prodej depozit, swapů, termínovaných a spotových operací a pokladničních poukázek na primárním a sekundárním trhu s cílem dosažení požadované likvidity peněžního ústavu
  • Obchodování na účet banky na mezibankovních trzích (obchody pro dlouhodobé a strategické portfolio)

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná