Co profese obnáší

Cukrář zákusků a dortů zajišťuje výrobu hmot, jejich tvarování a tepelné opracování. Zhotovuje, zdobí a balí zákusky a dorty.

Co musím umět

 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
 • Příprava a použití základních náplní a polev
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji cukrářských výrobků
 • Posuzování jakosti cukrářských surovin, polotovarů a hotových výrobků
 • Příjem a uchovávání surovin a polotovarů pro výrobu cukrářských výrobků
 • Dělení, tvarování, plnění těst a dávkování hmot
 • Zhotovování cukrářských těst, hmot a polotovarů
 • Obsluha a seřizování strojů a zařízení na výrobu cukrářských výrobků
 • Uchovávání, balení a expedice cukrářských výrobků
 • Volba technologického postupu pro výrobu zákusků a dortů
 • Prodej cukrářských výrobků
 • Dohotovování a zdobení zákusků a dortů
 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro přípravu cukrářských výrobků

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná