Co profese obnáší

Cukrář karamelových a kandytových výrobků zpracovává cukrovou hmotu lisováním, tažením, litím nebo foukáním. Hotové výrobky balí, expeduje a zajišťuje jejich prodej.

Co musím umět

  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
  • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji cukrářských výrobků
  • Posuzování jakosti cukrářských surovin, polotovarů a hotových výrobků
  • Příjem a uchovávání surovin a polotovarů pro výrobu cukrářských výrobků
  • Příprava a použití karamelové a kandytové hmoty na speciální karamelové ozdoby a kandytové výrobky
  • Uchovávání karamelových a kandytových výrobků, balení a expedice
  • Navrhování, výtvarná úprava a aranžování výrobků
  • Volba technologického postupu pro výrobu karamelových a kandytových výrobků
  • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu karamelových a kandytových výrobků
  • Dělení a tvarování karamelové a kandytové hmoty, výroba ozdob, zdobení výrobků

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná