Co profese obnáší

Cínař zhotovuje cínařské užitkové a dekorativní výrobky technikou odlévání do forem podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů včetně cizelování, dokončovacích prací a oprav cínařských výrobků včetně patinování, konzervování a zastavování oxidačních procesů.

Co musím umět

 • Obsluha strojů pro zhotovování cínařských užitkových a dekorativních výrobků
 • Zhotovování modelů pro zhotovování forem pro odlévání cínařských užitkových a dekorativních výrobků
 • Ruční restaurování velkých, tvarově členitých a výtvarně náročných výstavních exponátů z cínových slitin, včetně patinování a konzervace
 • Ruční odlévání cínařských užitkových a dekorativních výrobků do forem
 • Zhotovování forem pro odlévání cínařských užitkových a dekorativních výrobků
 • Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování nebo restaurování cínařských užitkových a dekorativních výrobků
 • Sestavování a zhotovování složitých cínařských užitkových a dekorativních výrobků podle výtvarných nebo historických vzorů
 • Sestavování a spojování jednotlivých dílů džbánů, konvic, korbelů, svícnů a dalších výrobků z cínových slitin plamenem za použití speciálních pájek
 • Povrchové úpravy cínařských užitkových a dekorativních výrobků škrábáním, broušením, ručním leštěním profilovanou hlazenou ocelí a cizelováním
 • Orientace v technických podkladech pro zhotovování nebo restaurování cínařských užitkových a dekorativních výrobků
 • Samostatné zpracování výtvarného záměru pro zhotovování nebo restaurování cínařských užitkových a dekorativních výrobků

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná