Co profese obnáší

Chovatel včel zajišťuje obsluhu včelstev v průběhu celého včelařského roku, včetně údržby včelařského zařízení a kočování se včelstvy.

Co musím umět

  • Spojování a rozšiřování včelstev
  • Péče o včelstvo v průběhu celého včelařského roku
  • Chov, výměna a značení včelích matek
  • Posuzování stavu a kvality včelstva a včelích produktů
  • Doprava a usazování úlů do vhodných lokalit
  • Údržba včelařských zařízení a dalšího vybavení
  • Vedení včelařské evidence
  • Praktické léčení včelstev
  • Rozmnožování včelstev

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná