Co profese obnáší

Chovatel a ošetřovatel skotu pečuje o skot ve farmových chovech dle zásad welfare.

Co musím umět

  • Dojení skotu
  • Evidence a označování skotu
  • Údržba stájí a ohrad pro skot, posouzení mikroklimatu v objektech pro skot
  • Zacházení se skotem, čištění skotu
  • Příprava a dávkování krmiva pro skot
  • Péče o zdraví skotu
  • Reprodukce skotu
  • Péče o narozená telata a o jejich správný růst
  • Obsluha mechanizačních prostředků v chovech skotu

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná