Co profese obnáší

Chemický technolog určuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu, průběh a kontrolu chemických procesů a chemických provozů podle zadání rámcových pokynů nebo standardních postupů.

Co musím umět

  • Určení, definování a kontrolování vstupů a výstupů chemických procesů podle standardních postupů
  • Aplikování standardních postupů při vedení chemického procesu
  • Sběr a vyhodnocení údajů a dat generovaných při monitorování chemického procesu a jejich využití pro řízení procesu v souladu se standardním postupem a legislativními požadavky
  • Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění
  • Sledování a vyhodnocování podmínek pro vedení chemických procesů a jejich využívání pro řízení
  • Řízení jednoduchých nebo opakujících se technologických procesů a pracovních postupů chemických výrob
  • Sestavení jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů chemického procesu, vypracování příslušné technické dokumentace

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná