Co profese obnáší

Chemický technik plánovač provádí specializovanou, komplexní odbornou činnost v oblasti přípravy podkladů pro tvorbu plánů chemické výroby, rozpisů jednotlivých položek na pracoviště nebo menší organizační celky a stanovování technologických norem a časů.

Co musím umět

 • Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát z nekvality v chemické výrobě
 • Evidování technických a ekonomických dat a ukazatelů průběhu a výsledků činnosti provozu v chemické výrobě
 • Navrhování racionalizačních opatření a zpracovávání projektů organizace práce v chemické výrobě
 • Tvorba sborníků a systému norem a normativů spotřeby práce, norem početních stavů a norem obsluh v chemické výrobě
 • Měření spotřeby práce, vypracovávání časových studií, jejich vyhodnocování a stanovování spotřeby času v chemické výrobě
 • Tvorba podkladů pro úkolovou mzdu a zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace v chemické výrobě
 • Rozbory plnění výkonových norem v chemické výrobě
 • Vedení dokumentace o spotřebě práce a času, o plnění výkonových norem v chemické výrobě
 • Vypracovávání podkladů pro plánování, rozhodování a řízení chemické výroby, provádění výpočtů podle zadání a parametrů výroby
 • Vypracovávání harmonogramů dodávek a logistických činností pro chemickou výrobu
 • Zjišťování nákladovosti jednotlivých technologií, výrobních postupů a činností v chemické výrobě

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná