Co profese obnáší

Chemický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem chemické výroby nebo provozu.

Co musím umět

  • Kontrola a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, kontrola a evidence majetku ve svěřeném úseku chemické výroby
  • Vedení technické a provozní dokumentace svěřeného úseku chemické výroby
  • Zpracovávání podkladů pro odměňování pracovníků svěřeného úseku chemické výroby; provádění úkonů jejich prvotní personální agendy
  • Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení ve svěřeném úseku chemické výroby
  • Vedení a motivování zaměstnanců, zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením chemického provozu
  • Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřeném úseku chemické výroby
  • Řízení a organizace činností v technologickém úseku chemické výroby
  • Kontrola a zabezpečování dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů BOZP a hygieny práce a plnění úkolů ve stanovených technických a ekonomických parametrech ve svěřeném úseku chemické výroby
  • Řízení spouštění a odstavení provozu technických a technologických zařízení chemické výroby

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná