Co profese obnáší

Chemický technik manažer provozu dílčím způsobem řídí jednotku chemické výroby nebo její části.

Co musím umět

  • Vedení a motivování zaměstnanců, zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením chemického provozu
  • Plánování rozvoje a koncepce provozu chemické výroby
  • Koordinace inovačních aktivit v chemickém provozu
  • Posouzení technické a technologické úrovně chemického provozu z pohledu technicko-ekonomické a environmentální výkonnosti
  • Řízení výrobních procesů ve stanovených technických, technologických a ekonomických parametrech v chemickém provozu
  • Orientace ve správném nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi v chemickém provozu
  • Orientace v metodách vedoucích k udržitelné spotřebě a udržení chemické výroby
  • Kontrola a zabezpečování dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů pro BOZP, požární ochranu a pro péči o životní prostředí v chemickém provozu

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná