Co profese obnáší

Chemický technik analytik samostatně provádí analýzu jakosti a kvality vstupních surovin, dále provádí mezioperační kontrolu chemického procesu a výstupní kontrolu produktu včetně koordinace prací a podávání návrhů na opatření.

Co musím umět

  • Vypracovávání revizních zpráv, protokolů a záznamů o revizích v chemické výrobě
  • Organizace a koordinace systému řízení jakosti v chemické výrobě
  • Navrhování metod a postupů při odběru vzorků a fyzikálně chemických zkouškách
  • Vyhodnocování získaných výsledků fyzikálně chemických zkoušek
  • Validování metod a postupů fyzikálně chemických zkoušek a odběrů vzorků
  • Vedení stanovených záznamů v listinné nebo elektronické podobě nebo vytváření vlastní dokumentace
  • Aplikování dokumentace standardních postupů na konkrétní zkoušky
  • Orientace v platné legislativě vztahující se k prováděným zkouškám v chemii

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná