Co profese obnáší

Celník je kvalifikovaný pracovník, který plní úkoly dohledu nad osobami, dopravními prostředky a pohybem zboží v oblasti ekonomických zájmů.

Co musím umět

  • Provádění kontrol zboží, dopravních prostředků, zavazadel apod. s využitím kontrolních technických zařízení nebo služebních psů s cílem odhalování celních a daňových deliktů nebo trestných činů
  • Zajišťování dokumentace a kompletace podkladů a dokladů zjištěných celních a daňových deliktů nebo trestných činů
  • Vedení příslušné dokumentace v oblasti celního dohledu
  • Obsluhování kontrolních technických prostředků a zařízení
  • Provádění specializovaných činností při dohledu s použitím kontrolních technických prostředků nebo služebních psů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná