Co profese obnáší

Brašnář vyrábí různé druhy brašnářských výrobků, sportovních potřeb a galanterie.

Co musím umět

  • Výroba dílců brašnářských výrobků
  • Úpravy a zdobení dílců a hotových brašnářských výrobků
  • Sesazování, spojování a šití dílců a součástí brašnářských výrobků
  • Tvorba šablon pro výrobu brašnářských výrobků
  • Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu brašnářských výrobků
  • Aplikace funkčních a zdobných kovových dílců na výrobek (rámky, zámky, držiče aj.)
  • Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů
  • Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě
  • Strojové šití usňových výrobků
  • Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná