Co profese obnáší

Betonář provádí železobetonářské práce a vyrábí betonové a železobetonové prefabrikáty.

Co musím umět

 • Betonování tenkostěnných konstrukcí továrních komínů, chladicích věží a dalších konstrukcí a prefabrikátů z předpjatého betonu se složitou a hustou výztuží
 • Zhotovení betonové vozovky
 • Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro betonářské práce
 • Volba postupu práce a technologických podmínek pro výrobu betonových a železobetonových prefabrikátů a provádění betonářských prací
 • Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu
 • Betonování monolitických konstrukcí ze železobetonu, předpjatého betonu
 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů výztuže a tvaru železobetonových konstrukcí
 • Provádění potěrů podlah
 • Obsluha vibračních stolů a jeřábů při zhotovování stavebních dílců ze železového betonu a při jejich přemisťování
 • Obsluha ponorných a příložných vibrátorů a vibračních lišt při betonování stavebních konstrukcí ze železového betonu
 • Opravy poškozených betonových konstrukcí
 • Zesilování konstrukcí z betonu, železového a předpjatého betonu
 • Sestavování a ukládání výztuže do forem a bednění

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná