Co profese obnáší

Bankovní pokladník zajišťuje pokladní a finančně-obslužné operace spojené s hotovostí v tuzemské i zahraniční měně, včetně související administrativní činnosti.

Co musím umět

  • Vedení předepsané evidence o provedených hotovostních operacích dle platných předpisů
  • Zajišťování péče o podkladní doklady (jejich třídění, ukládání)
  • Provádění pokladních hotovostních operací (i v cizích měnách) při vkladech a výběrech z účtů, vkladních knížek a obdobných produktů, při nákupech a prodejích cenných papírů, certifikátů, obligací, při výplatách výnosů z cenných papírů nebo při využívání speciálních produktů a služeb banky
  • Kontrola náležitostí dokladů, na jejichž základě jsou hodnoty pokladníkem přijímány či vydávány
  • Kontrola pravosti, platnosti a neporušenosti přijímaných hodnot
  • Příprava dotací a odvodů hotovostí do hlavní pokladny nebo trezoru banky, do bankomatů a zpracování zásilek přijatých z nočních trezorů, z hlavní pokladny či trezoru banky
  • Pořizování vstupních dat o zpracovávaných dokladech včetně zaúčtování prováděných operací

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná