Co profese obnáší

Autotronik provádí a zabezpečuje diagnostiku a opravu motorových vozidel.

Co musím umět

 • Demontáž, montáž a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických komponent a součástí motorových vozidel
 • Identifikace závad motorových vozidel s použitím diagnostických měřicích přístrojů
 • Oprava strojních a elektroagregátů a prvků motorových vozidel
 • Provádění záručních oprav a prohlídek motorových vozidel
 • Stanovení rozsahu a způsobu opravy motorových vozidel
 • Kontrola motorových vozidel a jejich agregátů po opravách nebo ve stanicích technické kontroly
 • Provádění funkčních zkoušek jednotlivých agregátů a prvků motorových vozidel
 • Vedení dokumentace o provedených kontrolách a opravách motorových vozidel
 • Vyhotovování protokolů o výsledcích kontrol motorových vozidel
 • Zhotovování či přizpůsobování jednoduchých dílů motorových vozidel nebo jejich renovace
 • Demontáž, montáž elektrických a elektronických systémů motorových vozidel, jejich testování a programování

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná