Co profese obnáší

Automechanik vykonává základní práce zaměřené na údržbu a opravy silničních motorových vozidel všech druhů.

Co musím umět

 • Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel
 • Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí při práci v servisech motorových vozidel
 • Orientace v elektrotechnických schématech, měření elektrických veličin
 • Měření technických parametrů jednotlivých součástí, dílů a konstrukčních skupin motorových vozidel
 • Orientace v problematice technických materiálů používaných v automobilovém průmyslu
 • Provádění předprodejních servisních prohlídek
 • Ošetřování vozidel, ruční a mechanizované čištění, drobné opravy
 • Volba rozebíratelných spojů, spojovacích součástí, utěsňování spojů a jejich opravy a renovace
 • Nerozebíratelné spojování kovových i nekovových materiálů, oprava a renovace pomocí navařování
 • Montáže a demontáže součástí, dílů (včetně karosářských) a celků motorových vozidel, volba postupů jednoduchých oprav, použití potřebného nářadí, nástrojů, strojů a zařízení
 • Montáže a demontáže elektrotechnických částí motorových vozidel a jejich zapojení do obvodu

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná