Co profese obnáší

Autoelektrikář provádí diagnostiku, opravy a seřizování elektrických a elektronických systémů automobilů.

Co musím umět

  • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů
  • Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot
  • Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních
  • Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel
  • Kontrola a provádění funkčních zkoušek elektrických a elektronických systémů silničních motorových vozidel a jejich jednotlivých agregátů
  • Zpracování a editace výsledků testu technického stavu elektrických a elektronických systémů silničních motorových vozidel a jejich jednotlivých agregátů (s využitím PC)
  • Montáž a demontáž elektrických a elektronických systémů silničních motorových vozidel a jejich jednotlivých agregátů, výměny jednotlivých prvků a skupin
  • Seřizování a opravy elektrických a elektronických systémů silničních motorových vozidel a jejich jednotlivých agregátů
  • Diagnostikování poruch elektrických a elektronických systémů silničních motorových vozidel a jejich jednotlivých agregátů
  • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro diagnostikování závad, opravy a seřizování elektrických a elektronických systémů silničních motorových vozidel a jejich jednotlivých agregátů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná