Co profese obnáší

Asistent soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu vykonává pro soudce právní expertizy a další odborné činnosti spojené s přípravou projednávání a rozhodování v konkrétních věcech a v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem též některé procesní úkony spojené s projednáváním a rozhodováním jednotlivých věcí.

Co musím umět

  • Orientace v právních spisech
  • Příprava a kompletace podkladů a dokladů potřebných při projednávání soudních sporů
  • Posuzování předkládaného důkazního materiálu z hlediska jeho významnosti pro rozhodovací proces při soudním řízení
  • Vedení příslušné soudní dokumentace a soudních spisů
  • Zpracovávání právních expertiz, rozborů a odborných stanovisek k písemným právním úkonům účastníků řízení dle požadavků soudce
  • Zpracovávání odborných rešerší spisové dokumentace z právní oblasti
  • Vypracovávání konceptů rozhodnutí a jejich odůvodnění a ostatních písemných právních úkonů spojených se soudním řízením v konkrétních věcech
  • Zpracovávání přehledu vývoje právní úpravy ve vztahu ke konkrétnímu případu
  • Provádění jednotlivých procesních úkonů v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem nebo z pověření soudce
  • Příprava návrhů na provedení dalších možných procesních úkonů v konkrétní kauze

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná