Co profese obnáší

Asistent režie spolupracuje s režisérem při nastudování a realizaci uměleckého díla ve filmové, divadelní, rozhlasové nebo televizní tvorbě.

Co musím umět

  • Spolupráce při zpracovávání plánu a termínů zkoušek k nastudování uměleckých děl
  • Vedení písemné dokumentace k připravované inscenaci uměleckého díla
  • Plnění úkolů dle pokynů režiséra při nastudování a realizaci uměleckého díla, zajišťování uměleckého dozoru při představení
  • Samostatné vedení zkoušek při nepřítomnosti režiséra, dostudovávání uměleckého díla s novým obsazením nebo hostem
  • Zajišťování spolupráce se všemi výrobními provozy podílejícími se na inscenaci, se sbory, komparsem, externisty

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná