Co profese obnáší

Agronom zajišťuje stanovené technologické postupy při pěstování plodin.

Co musím umět

  • Posuzování vhodnosti půdy a klimatických podmínek pro pěstování různých druhů zemědělských plodin a procesu jejich růstu a zrání
  • Sestavování osevních plánů pro rostlinnou výrobu
  • Stanovení technologických postupů při pěstování běžných zemědělských plodin pro jednotlivé úseky rostlinné výroby včetně sklizně a posklizňových prací
  • Řízení jednotlivých úseků rostlinné výroby
  • Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě
  • Evidence půdní držby a využívání půdy v rostlinné výrobě
  • Sestavování podkladů pro účtování, kalkulace a tvorbu cen v rostlinné výrobě
  • Sestavování sklizňových plánů pro jednotlivé úseky rostlinné výroby a jejich korigování
  • Uzavírání obchodních smluv v rostlinné výrobě
  • Nákup osiv, hnojiv a zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná