Co profese obnáší

Administrátor pošt řídí administrativní a personální činnosti menší pošty a vykonává práce spojené s provozem pošty.

Co musím umět

 • Třídění poštovních zásilek
 • Kontrola bezpečnosti práce, ochrany majetku a požární prevence
 • Orientace v poštovních pravidlech a předpisech
 • Orientace v předpisech souvisejících s bankovní a pojišťovací činností
 • Pokladní činnost na poště
 • Reklamační činnost
 • Doručování zásilek a finančních hotovostí
 • Řešení stížností
 • Vyúčtování s doručovateli
 • Provádění kontrolní činnosti
 • Organizace a řízení činností zaměstnanců na poště
 • Personální řízení zaměstnanců
 • Příjem zásilek na poštu
 • Výprava zásilek z pošty

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná