Co profese obnáší

Administrátor pohřebiště samostatně a komplexně zajišťuje správu veřejného pohřebiště.

Co musím umět

  • Definování veřejného pohřebiště, jeho zřízení a vymezení činností
  • Definování pohřbívání, exhumace a nakládání se zpopelněnými ostatky
  • Vymezení náležitosti Řádu veřejného pohřebiště
  • Užívání hrobového místa na veřejném pohřebišti a přechod nájmu
  • Skončení nájmu hrobového místa a vyklizení od hrobového zařízení
  • Vedení předepsané evidence veřejného pohřebiště
  • Oceňování nájmu hrobových míst a služeb na veřejném pohřebišti

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná