Otázky a odpovědi

 

Co je www.vzdelavaniaprace.cz?

Portál www.vzdelavaniaprace.cz je praktickou pomůckou pro všechny, kteří se zajímají o nové pracovní příležitosti, rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Propojuje tři klíčové oblasti: zájemce o práci, nabídku vzdělávání a firmy hledající zaměstnance. Portál využívá pravidelně aktualizovaná data od MPSV, úřadů práce a zaměstnavatelů a nabízí ucelenou nabídku kurzů, zkoušek, zkoušejících a volných míst k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

Více o portálu

Co je cílem portálu?

Cílem portálu je shromažďovat informace ze světa vzdělávání a práce a pomoci lidem najít cestu za lepší prací. Portál se snaží správně propojit člověka, který hledá práci, s firmou, která hledá pracovníka a naopak. (A pokud je potřeba, může portál do procesu hledání zapojit také vzdělávací organizaci, autorizovanou osobu nebo kariérového poradce). Projekt se neustále rozvíjí a je postupně obohacován o sdílení a získávání referencí od firem/zaměstnavatelů a sdílení zkušeností a osobních příběhů lidí, kteří práci díky profesním kvalifikacím našli.

Co portál konkrétně nabízí?

Portál vám nabízí jednoduchou cestu k:

 • aktuálně probíhajícím vzdělávacím a rekvalifikačním kurzům
 • celostátně platnému dokladu o profesní kvalifikaci, který stvrzuje, že svou práci dělat opravdu umíte
 • přesným informacím o tom, co musíte umět, abyste mohli kvalifikovaně vykonávat zvolenou profesi
 • zaměstnavatelům, kteří čekají na pracovníky s vaší kvalifikací
 • všem ostatním registrovaným uživatelům­ (jednotlivcům i firmám) může usnadnit jejich vzájemnou komunikaci

Kdo portál financuje?

Portál je financován: Evropským sociálním fondem skrze Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF OPVK) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Kdo za projektem stojí?

Portál je jedním z výstupů projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací (NSK 2), který realizuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Na vývoji portálu spolupracuje Trexima, spol. s.r.o. a OKsystem s.r.o.

Odkud se berou aktuální data na portálu?

Nabídka volných míst je jednak přebírána z databáze úřadů práce z celé ČR, jednak sem svou nabídku individuálně zadávají firmy, které na portálu hledají nové zaměstnance.

Aktuální nabídka vzdělávacích kurzů, zkoušek a profesních kvalifikací je přebírána z portálu Národní soustavy kvalifikací (NSK) potažmo z databáze akcí dalšího profesního vzdělávání.

Slovníček důležitých pojmů

Co je to profesní kvalifikace?

Profesní kvalifikace je způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností , které ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. příprava studené kuchyně, výroba perníků, výroba čepic, lití a retušování figurálního porcelánu aj.) . Jsou to určité úzké „jednotky práce“, může jít i o jednu činnost, která však je uplatnitelná na trhu práce. Profesní kvalifikaci je možné získat úspěšným složením zkoušky, po jejímž vykonání získáte certifikát, resp. osvědčení o získání profesní kvalifikace. Je to způsobilost vykonávat určitý soubor pracovních činností, který dává možnost pracovního uplatnění. Toto vymezení platí zejména pro kvalifikace zařazené do Národní soustavy kvalifikací. Podrobnosti jsou uvedeny v zákoně č. 179/2006 Sb.

Co je to profese resp. povolání?

Profese je základní obor, povolání, druh pracovní činnosti vyžadující odbornou přípravu. Každá profese uvedená na portálu je oficiální souhrnný název pro skupinu příbuzných povolání. Profese může sestávat z několika dílčích profesních kvalifikací, aby byla úplná. (např. profese cukrář obsahuje tři dílčí profesní kvalifikace - výrobu zákusků a dortů, výrobu jemného pečiva a výrobu restauračních moučníků). Náš seznam profesí vychází z katalogu povolání připravených v projektu Národní soustava povolání (NSP).

Co je to zkoušející osoba (nebo také autorizovaná osoba)?

Zkoušející osoba je státem garantovaná organizace/jednotlivec, jež má právo udělovat certifikát za vykonanou zkoušku. V zákoně č. 179/2006 Sb. se jim říká “autorizované osoby”.

Co je to Národní soustava kvalifikací?

Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávaný certifikát o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikaci a lepší pracovní uplatnění (www.narodnikvalifikace.cz).Jsem soukromá osoba a hledám pro sebe kurz / volné místo / zkoušku - jak mám dále postupovat?

Jakožto jednotlivec (soukromá osoba) se můžete na portálu zdarma zaregistrovat, vytvořit si svůj profil a vyhledávat v nabídce volných míst, profesí a profesních kvalifikací, kurzů, zkoušek. Najdete zde také přehled zkoušejících osob, které jsou oprávněny (po vašem řádném absolvování zkoušky) vydávat vám osvědčení o profesní kvalifikaci. Při vyhledávání si můžete nastavit filtr vyhledávání, funkci "hlídací pes", která vás bude informovat o aktuální nabídce dle vámi zadaných parametrů; anebo ukládat výsledky hledání do oblíbených položek. Můžete si také vytvořit svůj interaktivní plán profesního rozvoje, který vám pomůže na vaší cestě za lepší prací.

Více k registraci

Jak se mohu registrovat?

Registrace na www.vzdelavaniaprace.cz je zdarma a je opravdu jednoduchá. V pravém horním rohu klikněte na modré tlačítko “Registrace”, zvolíte si možnost “Registruji se jako soukromá osoba” . Registraci pak můžete dokončit buď tak, že vyplníte potřebné údaje (e-mail, heslo) anebo se můžete registrovat jednoduše prostřednictvím účtu na Facebooku.

Je registrace zdarma?

Ano.

Jaké jsou výhody registrace?

Vyhledané položky (kurzy, zkoušky, volná místa) si můžete filtrovat nastavením parametrů jako je místo, výše požadovaného platu anebo forma úvazku. Takto nastavený filtr (např. volné místo cukráře na plný úvazek v okolí Brna) si dále můžete uložit pomocí funkce hlídací pes pro další využití. Při další návštěvě portálu tak už nemusíte vše znova nastavovat a pouze sledujete, zda je pro vaši konkrétní poptávku nějaká nová nabídka. Hlídací pes vám také může (pokud si to v nabídce zvolíte) pravidelně posílat souhrn relevantních nabídek do vaší emailové schránky.

Konkrétní vyhledané profese, kurzy, zkoušky nebo volná místa, která vás zaujala, si také můžete přidat do sekce oblíbené položky, abyste je při příští návštěvě portálu nemuseli znova složitě hledat.

S pomocí jednoduchého průvodce si můžete vytvořit vlastní interaktivní plán profesního rozvoje, který vám pomůže ujasnit si vaši stávající profesní situaci a to, čeho chcete do budoucna dosáhnout.

Na váš e-mail vám v pravidelném newsletteru zasíláme novinky z oblasti práce a vzdělávání a našeho portálu.

Mohu v databázi vyhledávat i bez registrace?

Ano, ale ztrácíte možnost využít funkci hlídací pes a přidávání do oblíbených položek.

Pokud se registruji, budu automaticky získávat nové informace emailem?

Ano. Všem registrovaným uživatelům zasíláme newsletter s novinkami z oblasti práce, vzdělávání a našeho portálu. V newsletteru můžete zároveň automatické zasílání novinek zrušit.

Pokud se zaregistruji přes Facebook, budou se automaticky zobrazovat informace z portálu na mém facebookovém profilu?

Ne. Žádné informace se vám na profilu automaticky nezobrazují. Pokud však dáte “like” našim stránkám (www.facebook.com/vzdelavaniaprace), budou se vám naše novinky a informace zobrazovat na vaší facebookové zdi.

Více k založení vlastního profilu

Je můj profil soukromý nebo veřejný?

Váš profil je soukromý a vidíte ho pouze vy.

Je nutné vyplnit veškeré informace, abych mohl/a mít vlastní profil na portálu?

Pro základní registraci postačí váš e-mail, jméno a místo vašeho bydliště. Pro další propojování se zaměstnavateli, vzdělavateli a zkoušejícími je nicméně lepší doplnit i vaše další profesní údaje (čím v současné době jste, čím chcete být, jaké máte zkoušky apod).

Více k vyhledávání na portálu

Co všechno mohu na portálu vyhledávat?

Do vyhledávače můžete zadat své aktuální povolání nebo typ práce, který chcete začít vykonávat. Jako výsledky vyhledávání se vám zobrazí:

 • profesní kvalifikace, tedy podrobný popis toho, co musíte umět, abyste mohl/a vykonávat určitou profesi, resp. abyste mohl/a složit příslušnou zkoušku a získat osvědčení o profesní kvalifikaci
 • aktuální nabídku kurzů, v nichž můžete získat nebo zdokonalit své dovednosti potřebné k dané profesi, případně kurzů, kde zlepšíte své obecné dovednosti jako cizí jazyky nebo zacházení s počítačem
 • aktuální nabídku zkoušek a zkoušejících, kteří vaše znalosti prověří a mohou vám udělit celostátně platný certifikát, resp. osvědčení o profesní kvalifikaci
 • aktuální volná místa

To vše je na portálu vzájemně propojeno, takže k volnému místu se vám zároveň zobrazí nabídka kurzů a zkoušek, případně popis potřebných dovedností v rámci profesní kvalifikace.

Nedaří se mi najít volné místo, kurz…., který hledám. Co mám dělat?

Do vyhledávacího pole zadejte slovo, které nejlépe vyjadřuje, co hledáte (povolání, dovednost, kurz...). Našeptavač vám nabídne všechny profese, které odpovídají vašemu zadání a s nimiž portál aktuálně pracuje - ať už ty z katalogu NSK anebo ty, které poptávají přímo zaměstnavatelé. K dané profesi vám pak portál nabídne dostupné kurzy, zkoušky, volná místa nebo jinou nabídku, kterou firmy na portálu inzerují.

Po zadání pojmu/klíčového slova se zobrazilo příliš mnoho výsledků. Jak mohu hledání zpřesnit?

Zkuste přenastavit jednotlivé filtry (např. místo vzdálenosti 50 km zadejte 30 km).

Více k nastavení filtrů a hlídacího psa

Na co je dobré používat filtry?

Filtry je vhodné používat, pokud chcete více upřesnit své hledání. Můžete například upřesnit místo/region, pro který chcete nabídku zobrazit; můžete upřesnit typ úvazku, výši platu nebo třeba typ kurzu. Filtrem také můžete omezit, zda se vám zobrazí všechny položky anebo ty, které jsou nejnovější (z posledního dne, týdne atd.).

Mohu si nastavení filtru ukládat?

Ano. Různě nastavené filtry je možné uložit pomocí funkce hlídací pes a následně je dále upravovat.

Co je vlastně funkce hlídací pes?

Hlídací pes uloží nastavení vašeho filtru pro pozdější využití. Zároveň vám také může (pokud si to v nabídce zvolíte) pravidelně posílat souhrn relevantních nabídek do vaší emailové schránky. Všechny takto uložené filtry můžete kdykoliv znovu najít a libovolně měnit v sekci hlídací pes ve vašem nastavení.

Pro hledanou pozici mám nastaven filtr, ale nebyly nalezeny žádné výsledky. Co mám dělat?

Zkuste změnit nastavení jednotlivých filtrů - např. zvětšete oblast, ve které hledáte (tj. místo vzdálenosti 30 km zadejte 50 km) anebo změňte parametry svého hledání.

Více k sekci oblíbené

Co znamená sekce oblíbené a k čemu slouží?

Sekce oblíbené slouží pro ukládání konkrétních vyhledaných profesí, kurzů, zkoušek nebo volných míst, které jsou pro vás zajímavé a chcete se k nim často vracet. U vyhledané položky, která vás zaujala, jednoduše kliknete na srdíčko v pravém horním rohu (Uložit do oblíbených) a položka bude uložena, abyste ji při příští návštěvě portálu nemuseli znova složitě hledat.

Lze položky v oblíbených měnit?

Zadané položky můžete kdykoliv zrušit a nahradit je novými.

Více k sekci můj plán

V sekci můj plán si můžete vytvořit vlastní interaktivní plán profesního rozvoje, který vám pomůže ujasnit si vaši stávající profesní situaci a to, čeho chcete do budoucna dosáhnout. Pro vytvoření plánu můžete využít jednoduchého průvodce.

Ve svém plánu si ujasníte - co všechno můžete profesně nabídnout v současné chvíli (jaké máte zkušenosti, kvalifikaci apod.) a jakým směrem byste se do budoucna rádi rozvíjeli (jaké zkoušky, kurzy byste chtěli absolvovat apod). Průvodce vám navíc sám doporučí vhodné vzdělávání a pomůže vyhledat vhodná volná místa. Všechny složky svého plánu si můžete libovolně a kdykoliv editovat, psát si k němu komentáře, vytisknout si ho anebo sdílet s přáteli třeba e-mailem.

Svůj plán můžete také s ostatními uživateli portálu sdílet a komentovat ho prostřednictvím diskusního modulu.

Jak na portálu diskutovat?

Na portálu, v záložce nastavení, můžete navázat kontakt s ostatními registrovanými uživateli, sdílet s nimi svůj plán profesního rozvoje, své zkušenosti s hledáním nové práce anebo si prostě jen popovídat. K navázání kontaktu potřebujete znát emailovou adresu, kterou se uživatel přihlašuje do portálu. Jakmile odešlete žádost o diskusi a adresát ji přijme, zobrazí se vám diskusní vlákno jako položka v seznamu níže na stránce a můžete se k ní kdykoliv vrátit anebo ji vymazat. Pomocí diskuze můžete také jinému uživateli sdílet svůj profesní plán anebo se podívat na ten jeho - stačí zaškrtnout políčko zpřístupnit můj plán u vybrané položky.

Více o nabízených profesích, kurzech a zkouškách a certifikátech

Je možné získat přehled o mzdách jednotlivých profesí?

Ano, musíte se však zaregistrovat/přihlásit se do svého profilu. Poté se vám u jednotlivých profesí zobrazí aktuální možné finanční ohodnocení.

Výši platů u jednotlivých profesí můžete navíc jednoduše porovnávat - třeba pokud chcete mít přehled o tom, jaký je zájem o konkrétní profese v místě vašeho bydliště a blízkém okolí anebo jak je daná profese finančně ohodnocena. Funkci srovnání profesí naleznete pod nastavením svého profilu.

Mohu sledovat nabídky profesí pouze konkrétně v mém regionu?

Ano. Můžete pro vyhledávání profese použít filtrování podle vašeho města a vzdálenosti od něj.

Zájem o konkrétní profese v okolí, včetně průměrného platu v daném oboru, můžete navíc jednoduše porovnat: v nastavení přejděte na položku srovnání profesí.

Je možné zjistit, které profese jsou v současné době na vzestupu a budou do budoucna více žádané?

Ano. Portál nabízí firmám, které hledají zaměstnance, možnost indikovat tzv. budoucí poptávku - tj. zadat požadavky na profese, které budou hledat v rozmezí až 5 let. Podle toho můžete zjistit, zda a jaké profese ve vašem regionu budou do budoucna žádané. Také na našich Facebook stránkách Vzdělávání a práce publikujeme zajímavé informace a články ze světa práce a vzdělávání.

Je cena kurzů vždy stejná?

Ne, ceny se liší. Záleží na délce, intenzitě a poskytovateli kurzu.

Je možné na portálu získat slevu z ceny kurzu?

Ne, portál neposkytuje žádné slevy.

Je možné se do kurzu zapsat prostřednictvím portálu?

Ne. Poskytujeme pouze dostupné kontakty na poskytovatele kurzů.

Jak poznám, který kurz je pro mě vhodný?

Porovnejte obsah kurzu s požadavky popsanými u jednotlivých profesí a profesních kvalifikací a zhodnoťte, zda vám obsah kurzu může pomoci k úspěšnému absolvování zkoušky.

Mohu sledovat kurzy pouze ve svém regionu?

Ano. Pro vyhledávání kurzů můžete použít filtrování podle města a vzdálenosti od něj.

Platí se za jednotlivé zkoušky?

Ano. Ceny jsou různé a většinou se pohybují v řádech tisíců. Ale investice do vzdělání se vám vždy vyplatí! Informace o cenách zkoušek vám poskytne každý zkoušející.

Jsou zkoušky (a certifikáty) platné v rámci EU?

Ano, díky Evropskému rámci kvalifikací jsou zkoušky platné v rámci EU. Tento nový systém je postupně zaváděn jednotlivými evropskými zeměmi. Více se můžete dozvědět zde.

Kde mohu najít informace o termínech zkoušek?

Informace o termínech získáte na webových stránkách příslušné zkoušející osoby, případně na uvedených kontaktech (telefon, e-mail) zkoušející osoby.

Jsou zkoušky pouze praktické?

Ne. Zkoušky jsou rozdělené na praktickou a teoretickou část. Na našem portálu to můžete zjistit u jednotlivých dovedností v detailu zkoušky.

Mohu zkoušku opakovat?

Ano. Ovšem zkoušející po vás bude patrně vyžadovat opakovaně úhradu za zkoušku.

Mohu zkoušku absolvovat kdekoli v ČR?

Ano, výběr místa je na vás. Musíte se ale samozřejmě předem dohodnout s příslušnou zkoušející institucí.

Mohu sledovat zkoušky pouze v mém regionu?

Ano. Můžete použít pro vyhledávání kurzu filtrování podle města a vzdálenosti od něj.

Je certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci - obecně uznávaný zaměstnavateli?

Ano. Ovšem jde o novinku a mnozí zaměstnavatelé se teprve učí s nimi pracovat.

Je certifikát uznávaný státem?

Ano. Jde o doklad, který je tzv. veřejnou listinou, má tedy stejnou platnost jako např. výuční list nebo občanský průkaz.

Platí se za certifikát?

Ne, za certifikát samotný se neplatí. Platí se pouze za zkoušku, po jejímž absolvování certifikát (resp. osvědčení o profesní kvalifikaci) získáte. Informace o cenách zkoušek vám poskytne každý zkoušející.Jsem firma a hledám kvalifikované zaměstnance

Na portál se můžete zdarma zaregistrovat jako firma, vytvořit si svůj firemní profil a prezentovat svou nabídku na trhu práce. Můžete zde hledat nové kvalifikované zaměstnance a/nebo rozvíjet své stávající zaměstnance v souladu se státem podporovanou soustavou profesních kvalifikací. Více o tom, co nabízíme firmám, najdete zde.

Jak se zaregistrovat a vytvořit si svůj profil?

Registrace na www.vzdelavaniaprace.cz je zdarma a je opravdu jednoduchá. Při registraci si zvolíte možnost “Registruji se jako firma” a následně vytvořit profil firmy, za kterou vystupujete. Profil bude obsahovat základní údaje: Název, IČ, adresu, stručný popis, zaměření... Profil se následně nabídne uživatelům, kteří ve vašem oboru a regionu hledají příležitost k profesnímu růstu.

Mohu na portálu nabízet volná místa a jak?

Ano. Na tomto portálu můžete jako firma zdarma nabízet svá aktuální volná místa a hledat pro ně kvalitní zaměstnance. Stačí kliknout na tlačítko publikovat, vybrat položku, kterou chcete inzerovat, vyplnit jednoduchý formulář a uložit. Doporučujeme vám vyplnit také políčko Potřebné profesní kvalifikace, pokud vyžadujete nebo vítáte uchazeče, kteří mají osvědčení o absolvování zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací. V seznamu volných míst můžete libovolný záznam upravit nebo smazat. Vše se ihned promítne na portálu. Pokud hledáte najednou více zaměstnanců, můžete použít tzv. Hromadný import volných míst.

Co to je budoucí poptávka po profesích a jak ji indikovat?

Díky tzv. budoucí poptávce můžete ovlivnit všechny, kdo se aktivně starají o svůj profesní rozvoj, aby se rozvíjeli vaším směrem.V sekci budoucí poptávka můžete zadat, které profese budete hledat v příštích letech. Vyjádříte tak dlouhodobou poptávku, která může do budoucna určovat trend na trhu práce. Indikovat svou budoucí poptávku můžete opět přes tlačítko “Přidat” v pravém horním rohu. Pro každou do budoucna poptávanou profesi vyplníte potřebné údaje a záznam se ihned promítne na portálu.

Jaké další služby mohu jako firma nabídnout a jak?

Nabízíte sami profesní vzdělávání, stáže, odborné publikace nebo poradenské služby? Chcete upozornit na doplňkové informace, testy? Můžete nabídnout cokoliv dalšího, co by mohlo zajímat lidi, kteří se chtějí zlepšit ve své profesi nebo získat novou? Svou nabídku opět zveřejníte přes tlačítko “Přidat”. Ve formuláři vyplníte povahu nabízené služby/produktu a nabídku také přiřadíte přímo k profesím, kterých se týká. Uživatelé portálu si ji pak snadno a cíleně najdou.Jsem vzdělávací organizace, autorizovaná osoba nebo kariérový poradce a chci na portál zadat svou nabídku.

Mohu služby portálu využívat i pro propagaci svých služeb v oblasti vzdělávání, rekvalifikace a kariérního poradenství?

Ano! Pokud jste firma zabývající se vzděláváním a/nebo přímo autorizovaná osoba, případně kariérní poradce; pokud pořádáte rekvalifikační kurzy a/nebo zajišťujete zkoušky k profesním kvalifikacím, můžete na portálu zdarma inzerovat své služby. Svou nabídku zacílíte přesně na uživatele, kteří se aktivně zajímají o svůj profesní rozvoj a konkrétní profese a profesní kvalifikace a s uživateli můžete také navázat přímý kontakt pomocí online diskuse. Na portál můžete také zdarma přidat vlastní jednoduchý online test, v němž zájemci mohou zhodnotit své znalosti. Na základě výsledků testu vás mohou následně kontaktovat a domluvit si svou účast na vaší zkoušce či kurzu.

Jak mohu na portál přidávat svou nabídku v oblasti vzdělávání a rekvalifikace?

Zaregistrujte se na portálu jako firma a zažádejte o možnost zadávat nabídku v oblasti vzdělávání: v Nastavení svého účtu (odkaz v horní liště) zaškrtněte možnost Jsem vzdělavatel, mohu přidávat kurzy a testy a vyčkejte, až vám správce aplikace přidělí příslušné právo. Poté budete moci upravovat svůj profil včetně loga a odkazu na vaše webové stránky. Ke vložení své nabídky můžete použít tlačítko “Publikovat” v pravém horním rohu anebo odkaz “kurzy” z levého menu ve vašem nastavení. Ve formuláři vyplníte povahu nabízené služby/produktu a nabídku také přiřadíte přímo k profesím, kterých se týká. Uživatelé portálu si ji pak snadno a cíleně najdou.

Je možné svou nabídku v oblasti vzdělávání a rekvalifikace prezentovat ještě jiným způsobem?

Ano, firmám činným v oblasti profesního vzdělávání a rekvalifikace nabízíme také možnost bezplatné prezentace na našem blogu blog.vzdelavaniaprace.cz. Pro prezentaci postačí kratší článek/text o vaší činnosti, ideálně doplněný o zajímavý příklad z praxe. Pokud máte o tuto formu prezentace zájem, ozvěte se nám na info@vzdelavaniaprace.cz.

Na portálu můžete také navázat přímý kontakt se všemi uživateli, kteří mají anebo se zajímají o profesní kvalifikaci, pro kterou hledáte aktuálně volné místo. Oslovíte je pomocí online diskuse, kterou najdete v záložce "Nastavení".

Co si mám představit pod pojmem “orientační test” a jak mi může jeho zadání na portálu pomoci?

V rámci inzerce vašich služeb v oblasti vzdělávání a rekvalifikace vám nabízíme také možnost přidat zdarma na portál vlastní jednoduchý orientační test. Jde o test, v němž mohou zájemci zhodnotit své znalosti a případně se poté u vás přihlásit ke zkoušce či kurzu. Jde vlastně o jakousi zkoušku nanečisto, která navíc obsahuje i informací o vaší společnosti, včetně vašeho loga a kontaktních informací. Při zadávání testu navíc specifikujete, jakých profesních kvalifikací se týká. Uživatelé portálu si pak test snadno a cíleně najdou.

Jak asi orientační test vypadá?

Test se může skládat z několika otázek, doporučujeme však nejvýše deset. Každá otázka může mít několik možností odpovědi, z nichž právě jedna je správná. Uživatel dostane hodnocení vyjádřené procentem správných odpovědí. Na základě dosaženého výsledku mu můžete dát i slovní doporučení v poli "Vyhodnocení". Na příklad orientačního testu se podívejte zde.

Jak mohu orientační test na portál přidat?

Nejprve se musíte registrovat jako firma a získat právo zadávat nabídku v oblasti vzdělávání: v Nastavení svého účtu (odkaz v horní liště) zašrktněte možnost Jsem vzdělávací organizace, mohu přidávat kurzy a testy a vyčkejte, až vám správce aplikace přidělí příslušné právo. Poté budete moci upravovat svůj profil včetně loga a odkazu na vaše webové stránky. Pro vložené své nabídky použijte odkaz “Publikovat” v pravém horním rohu a následně vyberte odkaz “další nabídka”. K zadání další nabídky se můžete dostat také z levého menu v nastavení vašeho účtu. Ve formuláři, v políčku “Kategorie”, pak zadáte "Test". Popis ve formuláři vás provede zadáním testu a nakonec test publikujete. Protože při zadávání testu specifikujete i to, jakých profesních kvalifikací se týká, nabídne ho portál přímo uživatelům, kteří se o danou kvalifikaci zajímají.

Je nějaké omezení typu nebo povahy kurzů, které mohu nabízet?

Žádná omezení pro zadávání nabídky kurzů v tuto chvíli neplatí. Zadané kurzy by nicméně měly úzce souviset s rekvalifikacemi a profesním vzděláváním a mít jasný vztah k NSK. Zadanou nabídku kurzů pravidelně posuzuje administrátor aplikace a v případě, že se jedná o nevhodný či nesouvisející obsah, vyhrazuje si právo nabídku smazat. O takovém kroku vás ovšem bude informovat.

Jak mohu na portál přidat nabídku svého vzdělávání, kurzu?

Nejprve se musíte registrovat a získat právo zadávat nabídku v oblasti vzdělávání: v Nastavení svého účtu (odkaz v horní liště) zašrktněte možnost Jsem vzdělávací organizace, mohu přidávat kurzy a testy a vyčkejte, až vám správce aplikace přidělí příslušné právo. Poté budete moci upravovat svůj profil včetně loga a odkazu na vaše webové stránky.K vložení své nabídky použijte odkaz “Publikovat” v pravém horním rohu a následně vyberete “kurzy” a zadáte “Přidat záznam”. Popis ve formuláři vás provede zadáním kurzu a nakonec nabídku publikujete. Protože při zadávání kurzu specifikujete i to, jakých profesních kvalifikací se týká, nabídne ho portál přímo uživatelům, kteří se o danou kvalifikaci zajímají.

Mám data týkající se nabídek práce či vzdělávání, a chtěl bych je vystavit na portálu.

Mám data týkající se nabídek práce či vzdělávání, a chtěl bych je vystavit na portálu. Je to možné?

Ano. Nabídku volných míst a dalších služeb v oblasti práce a vzdělávání může vkládat uživatel, který se zaregistruje jako firma. O právo vkládat kurzy či testy potom zažádáte tak, že v Nastavení svého účtu (odkaz v horní liště) zaškrtněte možnost "Jsem vzdělávací organizace, mohu přidávat kurzy a testy". Poté budete moci upravovat svůj profil včetně loga a odkazu na vaše webové stránky a přidávat kurzy či online testy.

Jaká data/nabídku lze na portál přidat?

Portál www.vzdelavaniaprace.cz nabízí informace ze světa profesního rozvoje a rekvalifikace a pomáhá svým uživatelům najít cestu za lepší prací a vzděláním.

Přidat na portál je možné:

 • nabídku volných míst
 • budoucí poptávku po kvalifikovaných zaměstnancích
 • nabídku vzdělávacích kurzů
 • další nabídku, například publikací k profesnímu vzdělávání, online testů rofesních dovedností, zkoušek z profesních kvalifikací apod.

Zveřejnění veškerých nabídek a profesních informací na portálu je zdarma.

Mohu data zadávat přímo na portálu?

Ano. Nabídku volných míst a dalších služeb v oblasti práce a vzdělávání může vkládat uživatel, který se zaregistruje jako firma.. O právo vkládat kurzy či testy potom zažádáte tak, že v Nastavení svého účtu (odkaz v horní liště) zašrktněte možnost Jsem vzdělávací organizace, mohu přidávat kurzy a testy.

Mohu data na portál importovat hromadně?

Ano. Data si můžete připravit například v programu MS Excel a importovat je na portál ve formátu CSV. Soubor CSV můžete vytvořit i jinými nástroji. Portál akceptuje CSV v kódování Windows 1250 nebo utf-8. První řádek tabulky neměňte, vyplňujte data do jednotlivých sloupců. Vysvětlivky ke sloupcům najdete níže.

Stáhněte si vzorový soubor ve formátu CSV pro jednotlivé typy vkládaných dat:

 1. Vzorový importní soubor pro volná místa.
 2. Vzorový importní soubor pro další nabídku
 3. Vzorový importní soubor pro kurzy

Zadejte do souboru svá vlastní data a poté jej vložte na portál pomocí tlačítka “vybrat soubor” vždy v příslušné sekci pravého menu v nastavení vašeho účtu (volná místa, další nabídka, kurzy, apod.).

Mohu data na portál vkládat programem?

Ano. Pro programové vkládání dat na portál můžete využít REST API. Dokumentace API je dostupná na adrese http://docs.ceklep.apiary.io/. REST API lze vyzkoušet na testovacím serveru http://ceklep.oksystem.cz.

Popis polí v importním souboru pro volná místa

Název položky Typ Popis
titulek řetězec nepovinný Název profese, kterou hledáte. Je dobré použít název profese z katalogu NSP nebo CZ-ISCO.
id řetězec nepovinné Vlastní unikátní identifikátor záznamu. Pokud opakovaně importujete záznam se stejným identifikátorem, původní záznam se přepíše. Pokud není identifikátor vyplněný, tak jej portál vygeneruje vždy unikátní. V takovém případě se záznam vždy přidá jako nový.
nastup datum (d.M.yyyy) povinný Datum požadovaného nástupu nového zaměstnance ve formátu d.M.yyyy.
obec řetězec povinný Obec, kde bude nový zaměstnanec pracovat. Podle tohoto údaje funguje hledání volných míst do určité vzdálenosti.
adresa řetězec nepovinný Celá adresa pracoviště včetně ulice a čísla domu. Údaj se zobrazuje v detailu volného místa.
popis řetězec povinný Popište, co od uchazeče požadujete a co mu nabízíte.
mzdaMin číslo nepovinný Minimální výše mzdy/platu. Podle této hodnoty lze volná místa filtrovat.
mzdaMax číslo nepovinné Maximální výše mzdy/platu. Tento údaj je jen pro orientaci.
uvazek řetězec povinný Úvazek. Lze vyplnit hodnoty PLNY nebo ZKRACENY. Délku zkráceného úvazku upřesněte v popisu.
ppv řetězec povinný Forma pracovněprávního vztahu. Dostupné kódy: PRACOVNI_POMER, DPP, (Dohoda o provedení práce), DPC, (Dohoda o pracovní činnosti) ZL (Práce na živnostenský list)
vzdelani vzdelani Nejnižší požadované vzdělání pro hledanou pozici. Dostupné kódy: ZS, (Základní vzdělání) VYUCEN, (Střední vzdělání ukončené výučním listem) SS, (Středoškolské vzdělání s maturitou) VS, (Vysokoškolské vzdělání)
firmaNazev řetězec povinný Název firmy, u které má zaměstnanec nastoupit.
firmaIC řetězec povinný Identifikační číslo firmy, u které má zaměstnanec nastoupit. Identifikační číslo firmy, u které má zaměstnanec nastoupit.
firmaWWW řetězec nepovinný Internetová adresa, na které uchazeč najde více informací o zaměstnavateli, případně o nabízené pozici.
kontaktniOsobaJmeno řetězec nepovinný Jméno osoby, u které se mají uchazeči hlásit.
kontaktniOsobaPrijmeni řetězec nepovinný Příjmení osoby, u které se mají uchazeči hlásit.
kontaktniOsobaTelefon řetězec nepovinný Telefonní číslo, na které mohou uchazeči zavolat.
kontaktniOsobaEmail řetězec nepovinný Elektronická adresa, na kterou mohou uchazeči napsat.
kodyZkousek řetězec nepovinný Kódy zkoušek (profesní kvalifikace) oddělené čárkou.

Popis polí v importním souboru pro další nabídku

Název položky Typ Popis
id kategorie číslo povinné Identifikátor kategorie další nabídky. Dostupné kategorie viz popis API .
id číslo nepovinné Vlastní unikátní identifikátor záznamu. Pokud opakovaně importujete záznam se stejným identifikátorem, původní záznam se přepíše. Pokud není identifikátor vyplněný, tak jej portál vygeneruje vždy unikátní. V takovém případě se záznam vždy přidá jako nový.
datum od datum (d.M.yyyy) nepovinné Datum začátku období, kdy se má informace na portálu nabízet.
datum do datum (d.M.yyyy) nepovinné Datum konce období, kdy se má informace na portálu nabízet.
nazev řetězec povinný Název záznamu.
strucna poznamka řetězec povinný Stručný popis viditelný ve výsledku hledání.
plna poznamka řetězec povinný Plný popis. Zobrazí se v detailu záznamu.
klicova slova řetězec nepovinný Klíčová slova, která nabídku charakterizují a lze je použít při vyhledání záznamu. Jednotlivá klíčová slova oddělujte čárkou nebo mezerníkem
adresa řetězec nepovinný Kontaktní adresa například prodejce knihy atp
isco číslo nepovinné Kód profese z číselníku CZ-ISCO, pro kterou je informace vhodná.
cena číslo nepovinné Cena v Kč, pokud se jedná o komerční nabídku zboží nebo služby.
url řetězec nepovinný Internetová adresa, které může odkazovat na stránky s dalšími informacemi.
kodyZkousek řetězec nepovinný Kódy zkoušek (profesní kvalifikace) oddělené čárkou.

Popis polí v importním souboru pro kurzy

Název položky Typ Popis
nazev řetězec povinný Název kurzu.
popis řetězec povinný Popis kurzu. Zobrazí se v detailu záznamu.
tema řetězec Téma kurzu. Zobrazí se v detailu záznamu.
url řetězec nepovinný Internetová adresa, které může odkazovat na stránky s dalšími informacemi kurzu.
jmenospol řetězec povinný Jméno společnosti pořádající kurz.
telefonspol řetězec Telefon společnosti pořádající kurz.
emailspol řetězec Email společnosti pořádající kurz.
webspol řetězec Web společnosti pořádající kurz.
konaniZacatek datum (d.M.yyyy) Datum začátku konání kurzu.
konaniTrvani řetězec Upřesňující popis začátku konání kurzu.
konaniCena řetězec Cena kurzu.
konaniPopisCeny řetězec Upřesňující popis ceny kurzu.
konaniOpakovani řetězec Popis opakování kurzu. Např. popis jak často se konání kurzu opakuje
konaniAdresa řetězec Adresa konání kurzu.
konaniUrl řetězec Odkaz konání kurzu. Např. odkaz k cestě místa konání.
kodyZkousek řetězec nepovinný Kódy zkoušek (profesní kvalifikace) oddělené čárkou.

Podmínky portálu

Provozovatel portálu www.vzdelavaniaprace.cz si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo odstranit ze stránek jakýkoliv příspěvek, který směřuje k hanobení národa, etnické skupiny, rasy nebo k hanobení skupiny obyvatel pro jejich politické přesvědčení a vyznání, nebo příspěvek diskuze, který by mohl být považován za podněcování k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků. Odstraněny budou i ty příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy popř.erotický či jinak nevhodný obsah.