Jaká je náplň kurzu?

V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností, nikoli odborných dovedností tvořících obsah výuky. Odbornost v jednotlivých pracovních činnostech je základním předpokladem pro vzdělávání dospělých, není však předmětem této zkoušky.
Před zkouškou je nutné, aby si uchazeč prostudoval Hodnotící standard pro tuto profesní kvalifikaci, kterou najde na webu http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-581-Lektor_dalsiho_vzdelavani/
Uchazeč se na zkoušku dostaví buď již s písemnou přípravou k předvedené všech bodů hodnotícího standardu nebo mu bude ponechán čas před zkouškou. Prokázání schopnosti ovládat běžně užívané prezentační techniky (např. HW, SW) se provádí předvedením části výuky s využitím prezentace v PowerPointu nebo Prezi.
Cílem zkoušky je ověřit lektorské kompetence, tj. schopnost lektora připravit vzdělávací aktivitu včetně všech potřebných didaktických pomůcek, výukových materiálů atd., dále pak schopnost lektora jasně a srozumitelně vysvětlit a obhájit svoji přípravu výuky včetně identifikace cílové skupiny, nastavení a ověření vstupních požadavků účastníků vzdělávání, nastavení vzdělávacích cílů a kompetencí, sestavení tematického plánu a podrobné osnovy výuky, nastavení evaluačních nástrojů včetně ukázky připravených výukových materiálů. V další části zkoušky pak účastník předvede svoji ukázku výuky se zapojením přítomných osob do výuky. Cílem zkoušky je tedy ověření lektorských kompetencí účastníka, nikoliv jeho odbornost!


Související zkoušky:

Kontakt

URL kurzu: http://lektor.centrum-vzdelavani.cz/
Pořadatel: Počítačová služba s.r.o.
Telefon: 585 226 388
E-mail: rekvalifikace@poc-sluzba.cz
Web: http://www.centrum-vzdelavani.cz

Konání kurzu:

Brno, Šujanovo nám 3, 4. patro

Dotaz na další termín (0) již proběhl 2016 Feb 3, cena: ¤ 3,990.00 trvání: 2016-03-03

Brno, Šujanovo nám 3, 4. patro

Dotaz na další termín (0) již proběhl 2016 Mar 7, cena: ¤ 3,990.00 trvání: 2016-03-08

Brno, Šujanovo nám 3, 4. patro

Dotaz na další termín (0) již proběhl 2016 Apr 27, cena: ¤ 3,990.00 trvání: 2016-04-28

Brno, Šujanovo nám 3, 4. patro

Dotaz na další termín (0) již proběhl 2016 May 2, cena: ¤ 3,990.00 trvání: 2016-05-03

Brno, Šujanovo nám 3, 4. patro

Dotaz na další termín (0) již proběhl 2016 Jun 1, cena: ¤ 3,990.00 trvání: 2016-06-02Uložte si kurzy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde kurzy probíhají?

Zdroj informací

LPodmolikova@poc-sluzba.cz | Informace přidány: 2016 Jan 5 19:20:47