Jaká je náplň kurzu?

MODUL 1 - Orientace a motivace - Provozní a hygienická pravidla - Právní rámec - Životospráva - Hygienické návyky u dět í- Krizové situace při péči o děti - Pedagogické přístupy, metody a směry v praxi
MODUL 2 - Vývojová psychologie - Vzdělávání a podpora vývoje dítěte - Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko - psychologického hlediska, uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi, zásady komunikace. Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.
MODUL 3 - Péče o zdraví dítěte - Kurz první pomoci u dětí - dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů, poskytování první pomoci dítěti, péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování, běžné dětské nemoci.
Kurz je určen pro širokou veřejnost se zájmem o práci chůvy nebo vychovatelky v dětském zařízení bez potřebného vzdělání. Kurz připravuje na zkoušku ke kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky.
Kurz probíhá kombinovanou formou studia: 3 dny prezenční kurz + příprava online a samostudium (celkem 44 hodin).

Kontakt

Pořadatel: pme Familienservice, s.r.o.
E-mail: informace@familienservice.cz
Web: https://www.familienservice.cz

Konání kurzu:

Pernerova 293/11, Praha 8

Dotaz na další termín (0) již proběhl 2018 May 16, cena: ¤ 4,800.00 trvání: 3 dnyUložte si kurzy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde kurzy probíhají?

Zdroj informací

informace@familienservice.cz | Informace přidány: 2018 Jan 25 13:01:57