Jaká je náplň kurzu?

Absolvent programu dalšího vzděláváni „Chůva pro děti od 3 do 7 let“ je připraven teoreticky i prakticky na provozování samostatné výdělečné činnosti alternativní služby – péče o malé a předškolní děti.

Uplatňuje zásady první pomoci a prevence úrazů v rámci péče o dítě, základy pedagogiky, vývojové psychologie, zdravé výživy a rodinného práva.

Podporuje psychomotorický a sociální rozvoj osobnosti dítěte prostřednictvím vhodných herních programů (akcí) pro děti. Je schopen vést dítě k osvojení základních návyků zdravého životního stylu. Poskytuje výchovné a stimulující prostředí pro dítě.

Kromě účasti na zdraví dítěte, bezpečnosti a výživy, organizuje výchovné akce a realizuje programy, které stimulují fyzický, emocionální, intelektuální a sociální růst dítěte.

Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:
- rozlišit odlišné hodnoty, přesvědčení, chování dítěte a respektovat důvěrnost informací jeho rodiny,
- vhodnými prostředky podporovat rozvoj sebevědomí a rozvoj sociálních vztahů dítěte,
- vyjmenovat a uplatňovat pravidla ochrany zdraví a pravidla první pomoci,
- rozpoznat sociální, kognitivní, emoční a psychomotorické schopnosti a dovednosti v jednotlivých vývojových fázích dítěte,
- posoudit pozorováním, do jaké míry je tělesný, duševní, emocionální a sociální vývoj dítěte v souladu s normou chronologického věku,
- popsat způsob přenosu, inkubace, příznaky a příčiny běžných dětských nemocí,
- vyjmenovat a uplatňovat zásady správné výživy a skladby jídelníčku vzhledem k věku dítěte a jeho zdravotnímu stavu,
- identifikovat základní faktory při výběru bezpečného prostředí doma i venku,
- navrhnout vhodné aktivizační, vzdělávací a výchovné metody a techniky vedoucí k duševnímu a psychomotorickému rozvoji dítěte, připravit a realizovat výchovnou akci,
- popsat základní podmínky pro samostatnou výdělečnou činnost v oblasti péče o malé a předškolní děti, včetně náležitostí pracovně právního vztahu.

Kontakt

Pořadatel: Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace
Telefon: 412 709 351
E-mail: szsdecin@szsdecin.cz
Web: http://www.szsdecin.cz

Konání kurzu:

Čsl. mládeže 5/9, Děčín IV, 405 02

Dotaz na další termín (1) již proběhl ,

Čsl. mládeže 5/9, Děčín IV, 405 02

Dotaz na další termín (0) již proběhl 2013 Jan 1, cena: ¤ 0.00Uložte si kurzy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde kurzy probíhají?

Zdroj informací

univ2 | Informace přidány: 2011 Dec 21 13:55:24