Pro zájemce ze Středočeského kraje nabízíme absolvování e-learningového vzdělávacího kurzu pro získání podnikatelských dovedností z těchto oblastí: Daně, Základy práva, Ekonomika a marketing, Základy účetnictví a daňové evidence, Od nápadu k tržní šanci, Administrativa v podnikání, Obchodní komunikace, Podnikatelský záměr, Trvale udržitelný rozvoj. E-learningový kurz můžete absolvovat zdarma v rámci pilotního ověřování v době od 25.9. do 14.11. 2014 individuálním tempem kdekoliv online na počítači. Celková plánovaná doba studia je 40 hodin. S e-learningem budete seznámeni v rámci 4 dnů prezenční výuky a na závěr absolvujete závěrečný test. Počet zájemců o pilotní testování je omezen. Tato e-learningová platforma vzniká v rámci projektu Podnikatelem snadno a rychle, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem státním rozpočtem ČR.

Kontakt

Adresa:
Cena: 0 Kč

Záměrem projektu Podnikatelem snadno a rychle je vytvoření unikátního e-learningového vzdělávacího programu, který rozšíří nabídku dalšího vzdělávání a vybaví cílovou skupinu – potenciální, začínající či stávající podnikatele – relevantními podnikatelskými dovednostmi, zkušenostmi pro efektivní podnikání a napomůže k úspěšnému začlenění na trh práce. Cílovou skupinou jsou stávající a potenciální podnikatelé se zkušenostmi v podnikání i bez zkušeností na území Středočeského kraje, kteří se podnikatelské činnosti již věnují nebo mají v úmyslu se jí věnovat. Absolvováním vzdělávacího e-learningového programu se účastníci naučí - orientovat se v daňových zákonech a předpisech s nimi souvisejících a umět je lépe aplikovat - orientovat se v právních normách souvisejících s podnikáním a umět je lépe aplikovat - rozlišovat základní ekonomické pojmy - lépe komunikovat s úřady a státní správou - vyřizovat obchodní korespondenci podle platných norem - orientovat se v předpisech souvisejících s vedením daňové evidence a vést daňovou evidenci - orientovat se v marketingových činnostech - lépe se orientovat v oblasti pracovně právních vztahů - ovládat administrativní činnosti související s podnikáním - založit firmu – fyzickou osobu - umět samostatně sestavit podnikatelský záměr Účastníci budou pracovat s moderní vyučovací technologií (e-learningem) a zvýší si také svoji počítačovou gramotnost.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Zdroj informací

michaela.vranova@bitcz.cz | Informace přidány: 2014 Aug 14 11:29:43