Pro zájemce ze Středočeského kraje nabízíme absolvování e-learningového vzdělávacího kurzu pro získání podnikatelských dovedností z těchto oblastí: Daně, Základy práva, Ekonomika a marketing, Základy účetnictví a daňové evidence, Od nápadu k tržní šanci, Administrativa v podnikání, Obchodní komunikace, Podnikatelský záměr, Trvale udržitelný rozvoj. E-learningový kurz můžete absolvovat zdarma v rámci pilotního ověřování v době od 25.9. do 14.11. 2014 individuálním tempem kdekoliv online na počítači. Celková plánovaná doba studia je 40 hodin. S e-learningem budete seznámeni v rámci 4 dnů prezenční výuky a na závěr absolvujete závěrečný test. Počet zájemců o pilotní testování je omezen. Tato e-learningová platforma vzniká v rámci projektu Podnikatelem snadno a rychle, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem státním rozpočtem ČR.

Kontakt

Adresa: Vinohradská 29/93, Praha 2
WWW: http://www.podnikatelem.cz
Cena: 0 Kč

Záměrem projektu Podnikatelem snadno a rychle je vytvoření unikátního e-learningového vzdělávacího programu, který rozšíří nabídku dalšího vzdělávání a vybaví cílovou skupinu – potenciální, začínající či stávající podnikatele – relevantními podnikatelskými dovednostmi, zkušenostmi pro efektivní podnikání a napomůže k úspěšnému začlenění na trh práce. Cílovou skupinou jsou stávající a potenciální podnikatelé se zkušenostmi v podnikání i bez zkušeností na území Středočeského kraje, kteří se podnikatelské činnosti již věnují nebo mají v úmyslu se jí věnovat. Absolvováním vzdělávacího e-learningového programu se účastníci naučí - orientovat se v daňových zákonech a předpisech s nimi souvisejících a umět je lépe aplikovat - orientovat se v právních normách souvisejících s podnikáním a umět je lépe aplikovat - rozlišovat základní ekonomické pojmy - lépe komunikovat s úřady a státní správou - vyřizovat obchodní korespondenci podle platných norem - orientovat se v předpisech souvisejících s vedením daňové evidence a vést daňovou evidenci - orientovat se v marketingových činnostech - lépe se orientovat v oblasti pracovně právních vztahů - ovládat administrativní činnosti související s podnikáním - založit firmu – fyzickou osobu - umět samostatně sestavit podnikatelský záměr Účastníci budou pracovat s moderní vyučovací technologií (e-learningem) a zvýší si také svoji počítačovou gramotnost.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

michaela.vranova@bitcz.cz | Informace přidány: 2014 Aug 14 11:28:27