Chcete změnit svou dosavadní profesi? Chcete zlepšit své pracovní postavení? Hledáte zaměstnání v oblasti marketingu? Chybí Vám doklad o vzdělání? Objevte své možnosti, připravte se na zkoušku profesní kvalifikace podle standartu Národní soustavy kvalifikací, jehož autorizujícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Související zkoušky:

PODMÍNKY K REALIZACI ZKOUŠKY Termín zkoušky může být upraven po dohodě se zájemci. Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči samostatnou práci - zpracování marketingového dotazníku. Obsah samostatné práce vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - zejména odborné způsobilosti Zpracování a prezentace marketingového dotazníku - kritéria hodnocení a) – d). Samostatnou práci (zpracovaný a vyhodnocený dotazník) uchazeč předloží u zkoušky. Na zpracování samostatné práce musí mít uchazeč alespoň 2 týdny. Specifikaci zpracování dotazníku sdělí autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči nejpozději 4 týdny před termínem konání zkoušky. Dotazník musí obsahovat minimálně 10 otevřených a uzavřených otázek, vyhodnocení dotazníku musí být formou grafů a komentáře s využitím textového a tabulkového editoru. Dále autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči stanoví harmonogram, specifikaci a místo konání zkoušky. Doba prezentace zpracovaného dotazníku je v délce 15 minut. Součástí zkoušky je písemný test v délce 60 minut. Specifikaci doporučené literatury ke zkoušce sdělí autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. Z této literatury pak autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce vychází při tvorbě písemného testu.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 11 16:51:10