kurz s akreditací MPSV (16 hodin)

Kontakt

Adresa: výuka probíhá v zařízení objednatele
WWW: http://www.mousou.cz
Cena: 13,800 Kč

V průběhu kurzu se účastníci seznámí v rámci prvního dne s pojmem krize, zdroji a příčinami krize, typologií krizí, chováním člověka v krizi a průběhem krize, s formami pomoci v krizi s důrazem na krizovou intervenci jako odbornou formu pomoci člověku v krizi, krizovou intervencí ve vztahu k sociálním službám. V rámci druhého dne s stáří jako životní období a krizové situace spojené se stářím, problematikou - týrání seniorů, krizová intervence a závislosti na OPL.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@mousou.cz | Informace přidány: 2019 Jan 12 13:28:10