Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Délka studia: 3 roky Forma studia: denní studium

Kontakt

Adresa:
WWW: http://unicprum.cz/index.php/strojni-mechanik1
Cena: 0 Kč

Žáci v rámci tohoto oboru získají znalosti z předmětů strojnictví, strojírenská technologie a technologie. Žáci uplatní své praktické dovednosti a znalosti při výrobě, montážích a opravách strojů a zařízení. Naučí se obsluhovat, seřizovat a kontrolovat pracovní zařízení a prostředky, používat běžné a mechanizované nástroje, odstraňovat poruchy na strojích a zařízeních, zajišťovat předávací a opravárenský servis. Jsou schopni ručně a strojně obrábět materiály. Naučí se zásadám manipulace s materiálem a předpisům pro používání zdvihacích zařízení. Dále jsou připravováni provádět činnosti v montážních a opravárenských provozech a dílnách při výrobě ocelových konstrukcí. Za dobré výsledky v odborné praxi jsou žáci odměňováni učňovským stipendiem Olomouckého kraje. Součástí studia je získání svářečského průkazu pro svařování v ochranné atmosféře CO2. Absolventi učebního oboru mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu Provozní technika, ukončeném státní maturitní zkouškou.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Zdroj informací

sanakova@unicprum.cz | Informace přidány: 2014 Dec 14 22:39:02