Strojírenství 23-41-M/01 Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení Délka studia: 4 roky Forma studia: denní studium Zaměření: Počítačová podpora strojírenství, robotika

Kontakt

Adresa:
WWW: http://unicprum.cz/index.php/strojirenstvi
Cena: 0 Kč

Strojírenská technologie (většina cvičení se provádí na počítačích, počítačem jsou řízeny i obráběcí stroje), stavba a provoz strojů (kromě návrhu rozměrů a kontrolních pevnostních výpočtů základních strojírenských součástí se žáci učí kreslit na nejmodernějších počítačích v AutoCADu - nástavba MechSoft, případně v programu Solid Edge ST4; technické zprávy žáci zpracovávají na PC), kontrola a měření (měření se provádí na digitálních měřidlech s výstupy přes počítače), ekonomika (výuka účetnických programů na PC). V případě zájmu bude třída v odborných předmětech rozdělena na větev strojírenskou a větev s ekonomickým zaměřením. Studenti jsou připravováni jako střední technickohospodářští pracovníci pro práci ve strojírenství, ve státní správě a pro studium na vysoké škole.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Zdroj informací

sanakova@unicprum.cz | Informace přidány: 2014 Dec 14 22:34:27