Řada škol vstupuje do přípravy nejrůznějších projektů, jejichž součástí bývá i návrh a realizace plánu publicity během jeho realizace či po jeho ukončení. Zpracování mediálních projektů na základě např. „Výzev“ z Operačních programů EU může být pro management školy, pedagogy novou, neznámou a obtížnou skutečností. Jak jim pomoci? Seminář je vodítkem jak školu, její aktivity nebo projektový záměr vhodně a efektivně prezentovat. Marketingová komunikace, tak vytváří most mezi nabídkou a poptávkou. Na jedné straně je edukační prostředí, nositel informací a na straně druhé potřeby, postoje a preference cílové skupiny. Reklama, podpora prodeje, public relations a další metody jsou základem pro úspěch, získání finančních prostředků pro školu, ale i třeba zviditelnění se v edukačním prostředí.


Související zkoušky:

Cílem této aktivity je umožnit pedagogickým pracovníkům profesionálně, objektivně navrhnout a vypracovat marketingový mediální plán pro standardní potřeby školy (školského zařízení) vedoucí k prezentaci rozvoje nebo inovace vzdělávacích služeb, změn v organizaci a řízení školy, získávání nových žáků, zapojení se do projektové činnosti vedoucí k čerpání finančních prostředků z fondů EU, utváření image a kultury školy. Obsah kurzu: - Komunikace. Jak úspěšně komunikovat? Čeho se v marketingové komunikaci vyvarovat? - Nástroje komunikace. Segmentace, pokrytí a pozice předkladatele mediálního plánu. Cílové skupiny. - Reklama. Výhody a nevýhody médií. Čeho se vyvarovat? - Public relations. Marketingové možnosti PR ve vztahu k základním kategoriím klíčových (cílových) skupin - Ostatní nástroje komunikace a jejích uplatnění pro potřeby školy event.. školních projektů. - Workshop: sestavení marketingového komunikačního plánu školy nebo školského zařízení. Náležitosti, možnosti zpracování, stanovení primárních cílů. Termín zahájení je dohodou se zájemci.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 12 16:27:29