Program představuje základní nástroje řízení projektů určené pro potřeby interních projektů ve školských zařízeních. Program pedagogy seznamuje s principy projektového řízení, projektovými fázemi a procesy. Účastníci si tak osvojí různé techniky pro efektivní řízení projektů menšího rozsahu.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Kladno
WWW: http://www.srce.cz/news/rizeni-projektu-pro-pedagogy/
Cena: 2,670 Kč

- úvod do řízení projektů; - zahájení projektu; - plánování projektu; - rozpočet projektu; - projektová rizika; - provádění projektu; - řízení změn; - uzavření projektu. Výstupem semináře je "Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu" podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérního systému pedagogických pracovníků.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 12 17:12:18